Tietosuojavaltuutetun ratkaisut

Tietosuojavaltuutetun neuvontaa ja ohjausta koskevat kannanotot eivät ole sitovia päätöksiä eikä niihin voi hakea muutosta. Tietosuojavaltuutettu voi kuitenkin antaa yksittäistapauksessa rekisterinpitäjälle sitovan määräyksen rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta tai tiedon korjaamisesta. Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Opetus

Sosiaalihuolto

Tietosuoja-asetus

Työelämä

Kaikki ratkaisut

 
Julkaistu 23.2.2018