Oppaat

Huomioithan, että oppaat ovat henkilötietolain (523/1999) mukaisia. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 25.5.2018 alkaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Biometrinen tunnistus, mikä se on? (pdf, 0.03 Mt) Blogi mikä se on? (pdf, 0.03 Mt) EU:n tietosuojauudistus: Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? (pdf, 0.3 Mt) Hakupalvelu, mikä se on? (pdf, 0.02 Mt) Henkilömatrikkelit (pdf, 0.09 Mt) Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen (pdf, 0.05 Mt) Henkilorekisteriin talletettujen tietojen tarkastaminen (pdf, 0.05 Mt) Henkilötietojen kerääminen koulutuksen itsearviointiin liittyvissä kyselyissä (pdf, 0.05 Mt) Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella (pdf, 0.07 Mt) Henkilötietojen käsittelyn ulkoistaminen, yhteiset tietojärjestelmät, verkottuminen ja niihin liittyvät sopimukset (pdf, 0.31 Mt) Henkilötietojen luovuttaminen viranomaisten henkilörekistereistä (pdf, 0.18 Mt) Henkilötietojen siirto ulkomaille henkilötietolain mukaan. Huom. Safe Harboria käsittelevä osio kumoutunut 6.10.2015 (pdf, 0.06 Mt) Henkilötietolain mukainen ilmoitusvelvollisuus (pdf, 0.11 Mt) Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä (pdf, 0.08 Mt) Henkilötunnuksen käsittely henkilötietolain mukaan (pdf, 0.07 Mt) Huijaussähköposti, mikä se on? (pdf, 0.02 Mt) Identiteettivarkaus, mikä se on? (pdf, 0.03 Mt) Internetin keskustelupalsta, mikä se on? (pdf, 0.03 Mt) Kameravalvonnan yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely (pdf, 0.15 Mt) Koti-wlanin suojaaminen (pdf, 0.03 Mt) Kunnat ja henkilötietolaki (pdf, 0.08 Mt) Käytönvalvonta: Lokitiedot henkilötietojen suojaamisen välineinä (pdf, 0.25 Mt) Käytönvalvonta: Muistio asiakasaloitteisesta käytönvalvonnasta (pdf, 0.12 Mt) Käytönvalvonta: Ohje asiakasaloitteisesta käytönvalvonnasta (pdf, 0.11 Mt) Laadi tietosuojaseloste (pdf, 0.12 Mt) Laadi tietotilinpäätös (pdf, 0.09 Mt) Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin rekisteritoimintojen analysoimiseksi (pdf, 0.06 Mt) Malli julkisen terveydenhuollon potilaiden informoinnista (pdf, 0.09 Mt) Malli sosiaalihuollon asiakkaiden informoinnista (pdf, 0.11 Mt) Malli terveydenhuollon toimintayksikön salassapito- ja käyttäjäsitoumukseksi (pdf, 0.04 Mt) Mobiilivirus, mikä se on? (pdf, 0.03 Mt) Ohje henkilötietojen käsittelysta etsivässä nuorisotyössä (pdf, 0.2 Mt) Ohje internetin käyttäjälle (pdf, 0.1 Mt) Opinnäytetyöt ja tietosuoja (pdf, 0.09 Mt) Oppilaiden henkilötietojen käsittely kodin ja koulun yhteistyössä (pdf, 0.11 Mt) Ota oppaaksi henkilötietolaki! (pdf, 0.66 Mt) Ota oppaaksi henkilötietolaki! (teksti) (pdf, 0.14 Mt) Palomuuri, mikä se on? (pdf, 0.03 Mt) Pharming, mitä se on? (pdf, 0.03 Mt) Portaalitoiminnan suunnittelu ja toteutus (pdf, 0.22 Mt) Rekisterinpitäjän yleinen informointivelvollisuus (pdf, 0.04 Mt) Rekisteröidyn kielto-oikeus (pdf, 0.04 Mt) Rekisteritutkimuksen tietosuojaopas tutkijoille ja tietopyyntöjä käsitteleville viranomaisille (pdf, 0.06 Mt) Rfid tunniste, mikä se on? (pdf, 0.04 Mt) Salassapidettävien henkilötietojen luovuttaminen viranomaisen henkilörekisteristä viranomaisen luvalla (pdf, 0.11 Mt) Skype, mikä se on? (pdf, 0.03 Mt) Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä (pdf, 0.6 Mt) Sukututkimus henkilötietolain mukaan (pdf, 0.09 Mt) Taloyhtiöiden asukasluettelot ja henkilötietolaki (pdf, 0.04 Mt) Tarkistuslista henkilötietojen luovutusmenettelyä suunniteltaessa huomioon otettavista asioista (pdf, 0.04 Mt) Tietokoneen kaappaus, mikä se on? (pdf, 0.06 Mt) Tietosuoja ja tieteellinen tutkimus henkilötietolain kannalta (pdf, 0.07 Mt) Tietosuoja suoramarkkinoinnissa (pdf, 0.06 Mt) Tietosuoja turvaa oikeutesi (pdf, 0.32 Mt) Tietosuojan ja tietoturvan ”tee se itse” - tarkastus (pdf, 0.11 Mt) Tietosuojavaltuutetun toimiston ohje lainsäädäntölausuntoihin (versio 1.0) (pdf, 0.96 Mt) Tietosuojavastaavan toimenkuva, tehtävät ja asema (pdf, 0.03 Mt) Tietoverkon yhteisöpalvelujen yksityisyys, mikä se on? (pdf, 0.04 Mt) Toimialakohtaisten käytännesääntöjen laatiminen (pdf, 0.03 Mt) Tunnistamistietojen käsittely väärinkäytöstapauksissa (pdf, 0.09 Mt) Työelämän tietosuoja ns. whistleblowing ilmiantojärjestelmissä (pdf, 0.1 Mt) Yhdistyksen jäsenluettelot ja henkilötietolaki (pdf, 0.07 Mt) Yhteisötilaajan oikeus käsitellä tunnistamistietoja väärinkäytöstapauksissa (pdf, 0.15 Mt)
 
Julkaistu 23.2.2018