Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus

Rekisteröidyllä on yleensä oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf, 0.22 Mt)
Rekisterinpitäjä voi tietyissä tapauksissa kieltäytyä antamasta rekisteröidyn pyytämiä tietoja.

Tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäytyminen (pdf, 0.39 Mt)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan virheellinen tieto.

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (pdf, 0.39 Mt)

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä korjaamasta vaadittuja tietoja.

Tietojen korjaamisesta kieltäytyminen (pdf, 0.39 Mt)

 
Julkaistu 5.2.2015