Ilmoitukset

Henkilörekisterin rekisteriseloste ja lähetekirje toimitetaan rekisteri-ilmoituksena tietosuojavaltuutetulle niissä tapauksissa, joissa on ilmoitusvelvollisuus.

Rekisteri-ilmoitus (pdf, 0.4 Mt)

Jos käsitellään henkilötietoja, tietosuojavaltuutetulle on tehtävä toimintailmoitus

  • luottotietotoiminnasta,
  • elinkeinona harjoitettavasta perimistoiminnasta,
  • elinkeinona harjoitettavasta markkina- tai mielipidetutkimuksesta,
  • toisen lukuun harjoitettavasta henkilöstön valintaan tai soveltuvuuden arviointiin liittyvistä tehtävistä ja

toimeksiannosta toteutettavasta tietojenkäsittelytehtävistä toisen lukuun.

Toimintailmoitus (pdf, 0.4 Mt)

Rekisterinpitäjän on henkilötietolaissa mainituissa tilanteissa ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle henkilötietojen siirrosta Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eli kolmansiin maihin.

Ilmoitus henkilötietojen siirrosta EUn tai ETAn ulkopuolelle (pdf, 0.4 Mt)

 
Julkaistu 5.2.2015