Lomakkeet

Huomioithan, että suurin osa lomakkeista perustuu henkilötietolakiin (523/1999). Toukokuun 25. päivästä alkaen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Henkilötietolain 36 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus päättyy 25.5.2018. Tietoa asetuksessa olevista velvoitteista löydät osiosta EU:n tietosuojauudistus.

Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus

Rekisteröidyllä on yleensä oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekisterinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen kieltäytymistodistus.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Rekisterinpitäjän on laadittava jokaisesta henkilörekisteristä rekisteriseloste ja informoitava henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Informoinnissa voi käyttää tietosuojaselostetta, jossa rekisteriselosteeseen on yhdistetty rekisteröidyn oikeuksista kertova osuus. Tieteellistä tutkimusta varten ylläpidetyistä henkilörekistereistä voidaan tehdä yksityiskohtaisempi rekisteriseloste.

Ilmoitukset

Henkilötietolaki määrittelee ne toiminnat ja käsittelyt, joista täytyy tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle. Kyseeseen voi tulla rekisteri-ilmoitus, toimintailmoitus tai ilmoitus, joka koskee henkilötietojen siirtämistä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin eli kolmansiin maihin.

Asioiden vireille saattaminen tietosuojavaltuutetun toimistossa

Saattaessasi asioita vireille tietosuojavaltuutetulle, voit käyttää tietosuojavaltuutetun toimiston laatimia lomakkeita.

Muut lomakkeet

Halutessasi pyytää julkisia henkilötietoja yksittäisen viranomaisen henkilörekisteristä, voit tarvittaessa käyttää mallilomaketta, joka on lähetettävä suoraan asianomaiselle viranomaiselle.

Tietoyhteiskuntakaaren 154 §:n mukaiset ilmoitukset

Tunnistamistietojen käsittelyyn liittyvät ilmoitukset tietosuojavaltuutetulle.

 
Julkaistu 4.4.2018