ePrivacy Regulation – sähköisen viestinnän tietosuojasta

Julkaistu 2.1.2017

Hiljattain ihastelimme verkkoon vuodettua komission ehdotusluonnosta sähköisen viestinnän tietosuoja-asetukseksi. Käsillämme olevassa ehdotuksessa kun on vain 31 artiklaa, joten ehdotuksen "isoveli", yleinen tietosuoja-asetus, on 99 artiklallaan paljon laajempi.

Ihan puun takaa tämäkään esitys ei julkisuuteen tullut. Eduskunnassa käsiteltiin E-asiana (E 55/2016vp) valtioneuvoston selvitystä komission lainsäädäntöehdotuksesta. Antamani lausunto löytyy toimistomme kotisivuilta. Tein siinä muutamia täydentäviä ehdotuksia, joita mielestäni maamme tulisi lainsäädännön valmistelussa edistää. Esitin muun muassa markkinoinnin estopalveluiden (Do Not Call) tekemistä pakolliseksi.

Eurooppalaisen lainvalmistelun avoimuuden hengessä komissio teetti myös sähköistä viestintää koskevan barometritutkimuksen ja järjesti asiasta avoimen kuulemismahdollisuuden. Barometrin kenttätyöt tehtiin heinäkuussa ja tulokset julkaistiin nyt joulukuussa. Suomessa puhelimitse haastateltiin 1001 tutkimukseen osallistunutta vastaajaa. Vastaajien kokonaismäärä oli 26526 henkilöä.

Maamme raporttiosuudesta käy ilmi, että 96 % vastaajista haluaisi, että he voisivat käyttää kryptattua viestintää. Voi kun IT-teollisuus auttaisi tässä asiassa. Vastaavasti 68 %:n mielestä he vastaanottavat liikaa ei-toivottuja markkinointisoittoja, mikä on 7 prosenttiyksikköä korkeampi luku kuin EU:ssa keskimäärin (61 %).

Instrumentiksi tässäkin asiassa tulisi harmonisoinnin paremmin varmistava EU-asetus. Suojattavana oikeushyvänä on viestinnän luottamuksellisuus. Suojan saajina oikeus- ja luonnolliset henkilöt "loppukäyttäjinä". Malli muistuttaa ainakin osittain valittua suomalaista yhteisötilaaja-käyttäjämallia.

Meidän viranomaisten tehtävien ja toimivallan kannalta merkillepantava on vuodetun ehdotuksen VI luku, joka koskee itsenäisiä valvontaviranomaisia ja täytäntöönpanoa. Siinä rakennetaan suora linkki tietosuoja-asetuksessa määrättyyn lainvalvontaviranomaiseen. Kuka tai mikä se puolestaan on, ratkeaa oikeusministeriön TATTI-työryhmän esitysten myötä.

Miltä henkilötietojen suojan tulevaisuus sitten näyttää? Aika vauhdikkaalta, sanoisin; asetuksen soveltamisen alkaminen lähestyy, erityislainsäädännön perkaamisen tuloksia tullaan kuulemaan varmaankin alkuvuodesta, verkkovalvontahankkeen valmistelu jatkuu, digitaalisen sisällön ja digitaalisen kaupankäynnin direktiiviehdotukset nousevat keskustelussa korkeammalle ja me viranomaiset WP29:n ja osin ihan kotimaisin voimin alamme suoltamaan lisää asetusta koskevaa ohjeistusta.

Vuosi 2017 on tietosuojavaltuutetun toimiston 30-vuotisjuhlavuosi. Hyvää juhlavuotta kaikille!