Ehdotus kilpailukyvyn edistämiseksi EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla

Julkaistu 2.10.2017

Olin äskettäin eduskunnan hallintovaliokunnassa kuultavana valtion ensi vuoden talousarviosta. On aivan erinomaista, että hallintovaliokunta kuulee meidän toimistoamme ja muitakin myös tästä teemasta. Lähinnä tietosuoja-asetuksesta johtuen meille näyttäisi budjetin osalta käyvän melko hyvin. Luvassa on lisärahaa reilut puoli miljoonaa euroa. Se ei ihan vastaa sitä käsitystä, mikä meillä on omista tarpeistamme, mutta ainakin suunta on oikea.

Tarkastelin budjettiasioita myös etsien muita mahdollisia puutteita. Minulla on nimittäin herännyt aito huoli tulevaisuudesta.

Ajatukseni lähtee liikkeelle luonnollisesti tietosuoja-asetuksen taustoista. Asetuksen tarkoitushan on lisätä kilpailua edistämällä digitaalista sisämarkkinakehitystä. Ideana on samat säännöt kaikille, jolloin Euroopan sisämarkkinoilla olisi 500 miljoonaa kuluttajaa. Luku on suurempi kuin Yhdysvaltojen asukasmäärä. On myös otettava huomioon, että tietosuoja-asetuksen 3 artiklan 2 alakohdassa määritelty alueellinen soveltamisala on laaja. Asetusta sovelletaan osin silloinkin, kun rekisterinpitäjällä ei ole edes toimipaikkaa unionin alueella. Tulemme varmasti tulevaisuudessa näkemään kovaa vääntöä esimerkiksi EU:n ja USA:n välillä.

Ilahduttavaa oli huomata, että suomalainen jättikonserni K-ryhmä ilmoitti viime viikolla hakevansa kasvua Kiinasta. Heillä on varmasti resursseja ja osaamista sovittaa toimintansa globaaleille markkinoille. Mutta miten käy suomalaisen pk-sektorin kiristyvässä kilpailussa? Kun kerran samoja sääntöjä sovelletaan kaikkialla, tulee uusia toimijoita tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan Suomessa oleville kuluttajille. Kilpailu kotimarkkinoilla kiristyy, mutta samalla tarjotaan kasvun mahdollisuuksia EU:n sisämarkkinoilta. Onko meillä viisautta ja kykyä ottaa omamme pois?

Sisämarkkinakehitystä vauhdittaakseen Euroopan komissio lanseerasi tietosuojauudistuksen, kuluttajansuojaa koskevan uudistuksen ja kauppalainsäädäntöä koskevan uudistuksen. Kansainvälisessä toiminnassa mukana oleminen edellyttää näiden lisäksi tietysti myös muun muassa tekijänoikeuksien, maksujärjestelmien, logistiikan ja esimerkiksi digitaalisia sisältöjä koskevan sääntelyn osaamista. Tietosuojavaltuutetun toimiston kasvavalla budjetilla ei pystytä vastaamaan yritysten ja etujärjestöjen tiedonjanoon. Eikä se meille tietosuojan lisäksi edes kuulu.

Ehdotukseni on, että käynnistämme kansallisesti, vaikkapa valtioneuvoston johdolla, ohjelman, jolla tavoittelemme kilpailukykyä digitaalisilla sisämarkkinoilla. Ehkäpä jonkinlainen osaamiskeskus voisi olla paikallaan. Tiedän, että tällaisia toimia on jo joltain osin käynnistettykin, mutta nyt olisi nähdäkseni tarpeen jämäköittää yhteisiä toimiamme.

 
Sivun alkuun |