Välitilinpäätös

Julkaistu 2.9.2016

Kun lomakauden jälkeen vuosi kulkee jo jälkimmäistä puoliskoaan, on hyvä katsoa samalla vähän taaksekin päin ja samalla alkaa valmistautua tulevaisuuteen. Tämä on osa toimistomme normaaleja rutiineja. Tulospoikkeamista raportoimme osana tulosohjausjärjestelmää oikeusministeriölle sen vaarantamatta sen kummemmin itsenäisyyttämme. Tässä muutamia makupaloja;

Tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkamiseen valmistautuminen etenee hyvää vauhtia. Taustalla on pyrkimys nostaa lainsäädännön harmonisoinnin tasoa ja siten edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä. Kesän FabLab -työpajassa saimme paljon eväitä saadaksemme vuoden loppuun mennessä ensimmäiset Eurooppalaiset asetuksen soveltamisoppaat valmiiksi. Brexit ei tätä työtä hidasta.

Privacy Shield jäi jossain mielessä vähän roikkumaan löysässä hirressä. WP29 valitsi strategian, jonka mukaan osapuolille annetaan vuosi aikaa näyttää, josko ne voivat pitää kaikki lupauksensa. Me tietosuojaviranomaiset tarvitsemme myös vähän aikaa saadaksemme kaikki uudet lainvalvontatehtävät organisoiduiksi (mm. yhteyspisteet, valvontaryhmä ym.) Komission julkaisema Privacy Shield -opas kansalaisille julkaistiin.

Pinnalla olivat myös kanta-asiakasjärjestelmän kysymykset, armeijan palikkatestitulosten käsittely ja arkistointitoimen kiistat, tieteellisen tutkimuksen ja terveydenhuollon tietoturvaongelmat, pankkien "tungettelevat" kysymykset ja tiedonkerääminen, ulkomaalaisasiat ja vaikka mitä. Palaan nähin ja moniin muihin asioihin paremmin sitten arkipäivän työssä ja viimeistään vuosittaisen toimintakertomuksemme yhteydessä.

Vähän jo hypeksikin muodostunut digitalisaatio loikki sekin eteenpäin. Kansallista palveluväylää koskeva laki tuli voimaan ja siihen liittyvä paimenkirje lähetettiin kaikille viranomaisille, josko nyt ….

Samalla ilahduttavasti korostettiin kansalaisten oikeutta entistä enemmän tietää, vaikuttaa ja päättää itseään koskevien henkilötietojen käsittelyyn. Erityisen hienoa on, että maassamme isännöidään MyData 2016 tapahtumaa.

Tähän digitalisaatioon liittyy ikuiselta tuntuva motkotus siitä, ettei tieto liiku viranomaisten välillä. Olemme koittaneet pitää esillä tietoa siitä, että viranomaisten väliseen yhteistoimintaan sovelletaan julkisuuslakia elleivät erityislait tule sovelletaviksi. Sanotaanko vaikka niin, että viranomaisten suorittaman henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on myös huolehtia viranomaisten välisestä yhteistyöstä.

Nyt tässä suhteessa kuuluu kummia: Suomi on saanut komissiolta moitteet ns. ympäristötietodirektiivin (2003/4/EY) ja julkisen sektorin tietoaineistojen saatavuutta koskevan uudistetun PSI-direktiivin (2013/37/EY) implementoinnista. Kaivoin erityisesti tuon ensin mainittuun direktiiviin liittyvän huomautuksen johdosta esiin HE 261/2010 laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Seuraavat lainaukset ovat tuosta esityksestä;

"Suomessa julkisuutta säännellään viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetulla lailla. Lain säännösten on katsottu vastaavan Århusin yleissopimuksen ja ympäristötietodirektiivin vaatimuksia, osin jopa ylittävän ne." Toinen lainaus, joka koskee alkuperäistä PSI-direktiiviä (2003/98/EY): "PSI-direktiivin osalta voidaan todeta, että julkisuuslaki mahdollistaa laajemman viranomaisten tietoaineistojen hyödyntämisen kuin mihin direktiivi velvoittaa."

Hyvää vuoden jatkoa!