Kaikki muuttuu

Julkaistu 1.6.2016

Meillä on katse tiukasti tulevaisuudessa samalla kun parhaamme mukaan pyrimme ylläpitämään nykyisen palvelutasomme. Tietosuoja-asetuksen voimaantuloaika on nyt kiveenhakattu ja meidänkin pitää kiireesti valmistautua olemaan valmiina viimeistään dead line -päivänä 25. toukokuuta 2018.

Meille tulee;

1) kokonaan uusi lainsäädäntökehikko.

Asetus pitää opiskella ja saattaa toimet sitä vastaaviksi. Samalla kansallinen lainsäädäntömme käydään eri ministeriöissä läpi, perataan ja arvioidaan. Myös tietosuojalautakuntaa ja -valtuutettua koskeva laki taitaa sekin mennä uusiksi. Käynnissä on varmaankin Suomen käytännönläheisimmät normienpurkutalkoot!

2) uudet tehtävät

Nyt meillä on vastuullamme kahdeksaan perusprosessiin jaetut tehtävät. Asetukseen liittyvät yhdeksän uutta (9!) pitää sijoittaa jonnekin. Eiköhän jotain kolahda niistä tänne meillekin.

3) uudet toimivaltuudet

Uusia asetukseen perustuvia toimivaltuuksia tulee roppakaupalla. Vielä lienee auki, kenelle annetaan hallinnollisten sanktioiden käyttöä koskeva toimivalta. Kiinnostavia tulevat olemaan myös erilaiset auktorisointi-, sertifiointi- ja ennakkohyväksymistoimivaltuudet.

4) uudet sidosryhmät

Niitä tulee olemaan ainakin kaksi; toisaalta Euroopan tietosuojaneuvosto ja toisaalta lakisääteiset tietosuojavastaavat. Me näemme sidosryhmät voimavaranamme.

5) uudet asiakkaat

Jokainen noin 500 miljoonasta rekisteröidystä voi asioida halutessaan suoraan meidän kanssamme. Meitä on nyt 20. Siihen päälle tulee vielä ylikansallisten yritysten, mutta myös eurooppalaistuvien suomalaisten yritysten palveleminen.

6) uudet työmenetelmät

Ihan uusi ja opeteltava asia tulee olemaan esimerkiksi yhdenluukun periaate (OSS) ja yhdenmukaisuusmekanismi. Eri viranomaisten yhteiset operaatiot ja avustustehtävät toinen toisille kaipaavat nekin oppimista. Onneksi olemme niitä jo Pohjoismaisten kollegoiden kanssa harjoitelleet.

7) uudet työkalut

IT-järjestelmämme menee ainakin osin uusiksi. Samoin osaamisen hallintaan liittyvät työkalut joudumme arvioimaan uudelleen.

8) uusi päätöksentekojärjestelmä

Ylikansalliset tietosuojaongelmat, joissa me viranomaiset voimme haastaa toisemme tulevat kiertymään viime kädessä tietosuojaneuvoston ratkaistaviksi (EDPB). Joudumme olemaan harmonisoinnin saavuttaaksemme tuomareita toistemme asioissa.

9) uudet toimenkuvat

Tietosuojavaltuutetun toimiston henkilöstön työn kuvat tulevat väistämättä uudelleen arvioitaviksi. Toivottavasti osaamme ja onnistumme niiden vaativuuden luokittelussa. Kuka tietää myös, miten oikeusministeriön työryhmä tulee ehkä uudelleenorganisoimaan toimistomme johtamisen.

10) kokonaan uusi viranomainen?

Jaa-a ...