Blogiarkisto - vuosi 2014 (9 kpl)

Mitä tapahtui?

Julkaistu 31.12.2014 

Tietosuojaan liittyvä kaikenlainen aktivisuus on ilahduttavasti lisääntynyt. Ehkä se johtuu osin tulevasta uudesta EU regulaatiosta, johon paras tapa valmistautua on laittaa systeemit nyt voimassa olevan lain mukaiseen kuntoon.Palvelutarjonta on selkeästi lisääntynyt. Samoin jopa tietosuojaa ja -turvaa tukevia sovelluksia on tullut markkinoille. Erityisen ilahtunut olen siitä, että myös...

Safe Harbor tiensä päässä?

Julkaistu 1.12.2014 

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen tietojensiirron eräänä instrumenttina on Safe Harbor -sopimus. Tällä "turvasatamalla" pyritään mahdollistamaan tietojen siirto Atlantin molemmilla puolilla olevien osapuolten kesken takaamalla erilaisin turvalausekkein tietosuojan riittävän korkea taso myös yhdysvaltalaisen vastaanottajan toiminnassa. Samalla Safe Harbor on toiminut mekanismina, jolla...

Välillinen tarkastusoikeus

Julkaistu 31.10.2014 Päivitetty 3.11.2014

Ensi vuodenvaihteessa voimaan tulee uusi turvallisuusselvityslaki. Se mahdollistaa eräin edellytyksin nyt julkisuudessa paljon esillä olevan poliisin epäiltyjen rekisterin käytön turvallisuusselvityksissä. Suhtauduin tämän rekisterin käyttöön edellä mainituissa tarkoituksissa torjuvasti. Hallituksen esitystä hyväksyessään eduskunta liitti päätökseensä ponnen, joka edellyttää, että hallitus antaa...

Vesilogiikka ja datakupla

Julkaistu 1.10.2014 

Eräs suosikki filosofeistani, maltalainen lääkäri ja kirjailija Edward De Bono kuvaa vesilogiikaksi nimittämäänsä lateraaliajattelua käsittelevässä kirjassaan lakimiehiä tutusti henkilöinä, jotka elävät määritelmien kautta. Meille riittää useimmiten, että toteamme kiven olevan kivi. Sen pohtimiseen, mitä tämä maailmoja syleilevä havaintomme merkitsee, ei meillä juurikaan paukut tai osaaminen...

Spämmi

Julkaistu 29.8.2014 

On esitetty arvio, että pahimmillaan tai parhaimmillaan viestintäverkkojen kapasiteetista yli puolta käytettiin spämmin välitykseen. Nyttemmin verkkojen kapasiteettia kuluttavat isot sisällöt, erilaiset striimatut elokuvat, pelit ja muut. Myös avoimen datan ohjelmissa on olennaista ainakin pitää mielessä siirtokapasiteetin riittävyys. Voidaan myös ajatella, että investoinnit maksavat ja...

Hakukoneet

Julkaistu 1.8.2014 

Tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilla olleen "kuukauden kyselyn" mukaan neljä viidestä vastaajasta piti EU tuomioistuimen antamaa "oikeus tulla unohdetuksi" päätöstä oikeana.Heinäkuun ajan myös eurooppalainen tietosuojayhteisö on yhdessä hakukoneiden kanssa koittanut hahmottaa niitä käytännön toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan tuomion samanlainen ja täysimääräinen soveltaminen...

Sormenjälkirekisteri

Julkaistu 30.6.2014 

Kupletin juoni tässä näytelmässä meni jotenkin näin;Euroopan unionista tuli meillekin ukaasi, että passeihin pitää saada upotetuksi biometriset tunnisteet. EU ei kuitenkaan vaatinut, että biometrisista tunnisteista tehtäisiin rekisteri. Se oli ihan oma kansallinen päätöksemme, jonka mielekkyyden asetimme tuolloin kysymyksenalaiseksi. Rekisteriä perusteltiin muun ohella sillä, että vuosittain...

Veteraanit;tämä tarina on tosi

Julkaistu 2.6.2014 

Monen monta asiaa on vuosien saatossa laitettu tietosuojan piikkiin. Toimikuntia on asetettu ja raportteja on julkaistu. Kuitenkaan meidän valvomaamme tietosuojalakia ei ole muutettu. Mistä tämä ihme voi johtua?Arvioni mukaan asiassa on kysymys joko tietoisesta tai tiedostamattomasta – toivottavasti tahattomasta - "hämäyksestä". Tarkastelenpa väitteeni tueksi hiljattain eräitä otsikoissa olleita...

Tietosuoja ja YK

Julkaistu 8.5.2014 

Osallistuin Vappuviikon maanantaina Helsingin yliopistolla pidettyyn keskustelutilaisuuteen EU:n oikeusalueen tulevaisuudesta, perusoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta. Kutsun sain ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenen roolissani. Valtuuskunnassa olen koettanut pitää esillä ajatusta maastamme digitaalisten perusoikeuksien asiantuntijana ja edistäjänä.Maailma kohisee edelleen Edward Snowdenin...

 
Julkaistu 2.6.2014