Tietosuoja-lehti

Tietosuoja-lehden julkaiseminen päättyi numeroon 4/2015. Asiasta sovittiin lehden julkaisijoiden eli tietosuojavaltuutetun toimiston, Viestintäviraston, tietosuojalautakunnan, Patentti- ja rekisterihallituksen sekä kustantajan Stellatum Oy:n kesken.

Lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Tietosuoja oli yksityisyyden suojan erikoislehti. Se kertoi tietosuojan normeista ja käytännöistä sekä tietoturvallisuudesta. Lehdessä käytiin keskustelua tietosuojasta ja sen kehittämistarpeista tai tietosuojan tarpeellisuudesta yleensäkin. Tietosuoja-lehti välitti tietoa siitä, miten yksityisyyttä suojataan ulkomailla, minkälaista tietosuojaa EU edellytti jäsenmailtaan, miten asia oli hoidettu Euroopan ulkopuolella jne.

Tietosuoja-lehden yhteydessä julkaistiin Tietosuoja-verkkojulkaisua. Verkkojulkaisun ja lehden tarkoituksena oli ohjata hyvään rekisterinpitoon ja siihen, kuinka tietoa käsitellään ja luovutetaan sekä siihen, miten tietojen turvallisuudesta ja viestinnän luottamuksellisuudesta voidaan varmistua.

1.1.2016 alkaen vuosien 2008 - 2015 numerot ovat vapaasti luettavissa lehden verkkosivuilla olevassa arkistossa.

Lue lisää

 
Julkaistu 27.10.2017