Uusi opas auttaa rekisterinpitäjiä EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisessa

Julkaistu 24.1.2017  Päivitetty 14.8.2017

Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi 24. tammikuuta rekisterinpitäjille suunnatun oppaan EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta. Oppaassa kerrotaan muun muassa henkilötietojen käsittelyn arvioinnista ja oikeusperusteista, tietosuojaperiaatteiden toteuttamisesta sekä tietoturvaloukkauksiin valmistautumisesta.

Oppaassa selvitetään myös esimerkiksi riskiperustaisen lähestymistavan merkitystä rekisterinpitäjille ja rekisteröidyn oikeuksiin tulevia muutoksia.

Opas on kirjoitettu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa ja se julkaistaan myöhemmin myös oikeusministeriön julkaisusarjassa.

Tietosuoja-asetuksen tulkinta ja tuleva ohjeistus

Tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016 ja sitä sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Silloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

EU:n tietosuojatyöryhmä WP29 laatii siirtymäaikana ohjeistusta tietosuoja-asetuksen tulkinnasta. Kansalliseen lainsäädäntöön tarvittavia muutoksia arvioidaan oikeusministeriön asettamassa työryhmässä, joka julkaisee mietintönsä toukokuun loppuun mennessä. Tietosuojavaltuutetun toimisto tiedottaa tulevista ohjeista verkkosivuillaan.

Opas: Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? (pdf, 0.3 Mt)

Oikeusministeriön hanke: Henkilötietojen suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön tarkistaminen

Tiedote: Tietosuoja-asetuksen soveltamisesta uusia ohjeita – aiheina tietosuojavastaavien toimenkuva, johtava valvontaviranomainen ja rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (19.12.)

Lisätietoja:
EU-erityisasiantuntija Anu Talus, oikeusministeriö, puh. 02951 50586, anu.talus(at)om.fi

Sivun alkuun |