KHO pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua Jehovan todistajien tekemästä henkilötietojen käsittelystä

Julkaistu 28.12.2016

Korkein hallinto-oikeus pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua Jehovan todistajien ovelta ovelle -saarnaamistyön yhteydessä tekemästä henkilötietojen keräyksestä ja käsittelystä. Ratkaistavana on kysymys siitä, onko Jehovan todistajat -yhdyskuntaa pidettävä tietosuojadirektiivissä ja henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä.

Tietosuojalautakunta antoi syyskuussa 2013 tietosuojavaltuutetun hakemuksen johdosta päätöksen, jossa se velvoitti Jehovan todistajia huolehtimaan siitä, ettei yhdyskunta kerää henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittelyn edellytykset eivät täyty. Yhdyskunta valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka kumosi päätöksen joulukuussa 2014, koska katsoi, ettei yhdyskunta ole rekisterinpitäjä. Tietosuojavaltuutettu valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jehovan todistajat -yhdyskunnalle ja tietosuojavaltuutetulle on varattu tilaisuus lausua ennakkoratkaisun pyytämisestä. Korkein hallinto-oikeus antaa lopullisen päätöksen saatuaan unionin tuomioistuimen ratkaisun.

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO:2016:208

Tietosuojavaltuutetun selitys hallinto-oikeudelle uskonnollisen yhdyskunnan tietojen käsittelyä koskevassa asiassa

Uutinen: Tietosuojalautakunta kielsi Jehovan todistajia käsittelemästä henkilötietoja ilman henkilötietolain mukaista perustetta (11.10.2013)