EU:n tietosuojavaltuutetut valmistautuvat tietosuoja-asetuksen soveltamiseen

Julkaistu 12.12.2016
EU:n tietosuojavaltuutetut kokoontuvat 12.–13. joulukuuta Brysseliin tarkentamaan tietosuoja-asetuksen soveltamiskäytäntöjä. Suomea kokouksessa edustaa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.

Kokouksen pääaiheita ovat muun muassa one-stop-shop-mekanismi ja rekisteröidyn oikeus siirtää henkilötietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle. One-stop-shop-mekanismin mukaan useassa EU:n jäsenvaltiossa toimiva organisaatio voi tulevaisuudessa asioida vain yhden valvontaviranomaisen kanssa tietosuoja-asioissa.

Työryhmän on tarkoitus antaa ohjeistusta myös muun muassa tietosuojavastaavien toimenkuvasta ja tietosuojaan liittyvien riskien määrittelystä.

Aarnio osallistuu Brysselissä myös Pohjoismaiden tietosuojavaltuutettujen kokoukseen, jossa jatketaan keskustelua tietosuoja-asetukseen liittyvistä uusista käytännöistä.

Tietosuojatyöryhmä WP 29:n verkkosivut (englanniksi)

Lisätietoja:
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi