Tietosuojan Lahden julistus

Julkaistu 16.11.2016

Tietosuojavaltuutetun toimisto, kuultuaan Lahteen 15. - 16.11.2016 kokoontuneen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Tellu-Sohvi asiantuntevaa yleisöä, on antanut seuraavan julistuksen;

Julistus

Kansalaisten luottamuksen ansaitseminen on yhtenä punaisena lankana kansallisessa SOTE- uudistuksessa ja eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön uudistamisessa. Tietosuoja, asiakkaan eduksi toimivat salassapitosäännökset ja palvelutuottajien korkea informaatio-oikeuden osaaminen tukevat muutosta, edistävät tuottavuutta ja lisäävät asiakkaan mahdollisuuksia käyttää valinnanvapauttaan. Hyvinvointipalveluiden käynnissä olevan integraation lisäksi luottamuksen saavuttamista haastaa teknologian käyttöön liittyvät usein huonosti tunnistettavat sudenkuopat.

Muutoksen hallitsemiseksi seminaari korostaa, että;

• Organisaatioiden johdon ja henkilöstön poisoppimista vanhoista ajattelumalleista, käytänteistä ja asenteista on tuettava voimakkaasti,

• Muutoksen ymmärtämiseksi ja hyväksymiseksi se tulisi selkeästi kuvata ja integraation keskinäiset riippuvuudet olisi selkeästi kuvattava ja tiedotettava,

• Asiakkaan valinnanvapauskin korostaa tietosuojan merkitystä kilpailussa menestystekijänä, ja toisaalta asiakkaiden lisääntyvät oikeudet edellyttävät organisaatioiden johdon entistä voimakkaampaa sitoutumista tähän menestystekijään,

• Osaaminen auttaa riskienhallinnassa ja se kasvattaa tuottavuutta ja tehokkuutta. Osaamisella saavutetaan säästöjä!

• Tietojärjestelmät on tehty palvelemaan ihmistä. Tämä tietosuojan perusajatus on pidettävä mielessä myös robotiikan, keino-älyn ja koneoppimisen käyttöönotossa.

Lahdessa pidettyyn vuosittaiseen SOTE-tietosuojaseminaariin osallistui lähes 300 asiantuntijaa. Seminaarin ohjelman suunnittelusta vastasivat tietosuojavaltuutetun toimiston koollekutsumat SOHVI- ja TELLU-ohjausryhmät.