Artikla 29 mukaisen työryhmän 107. kokous

Julkaistu 26.9.2016

Tietosuojavaltuutettu osallistuu tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen tietosuojavaltuutetuista muodostetun työryhmän kokoukseen Brysselissä 27. - 28.9.2016.

Pääteemana kokouksessa on tietosuoja-asetukseen liittyen mm. valmistautuminen yhdenmukaisuusmekanismiin ja one-stop-shop -instrumentin käyttöönottoon, ohjeistuksen luonti rekisterinpitäjille ja tietojen käsittelijöille sekä tulevan Euroopan tietosuojaneuvoston (EDPB) käynnistämiseen liittyvät asiat. Lisäksi kokouksessa käsitellään työryhmän jatkotoimintaa EU-US Privacy Shield-asioissa sekä Euroopan unionin perusoikeusviraston päivitettyä raporttia, joka koskee kansallisia tiedusteluviranomaisia ja EU:ssa suoritettavaa valvontaa.

Lisätietoja antaa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio 29.9. alkaen.