WP29:n lausunto sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin uusimisesta

Julkaistu 28.7.2016  Päivitetty 29.7.2016

Ar­tik­la 29 mu­kai­sen työ­ryh­män (WP29) antama lausunto "Opinion 03/2016 on the evaluation and review of the ePrivacy Directive, WP 240" on luettavissa työryhmän kotisivuilta.

Kts. myös Tietosuojavaltuutetun lausunto sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin uudistamisesta (E 55/2016 vp)