Kesän 2016 tietosuojatapahtumia

Julkaistu 5.7.2016

1) Henkilötietodirektiivin 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän ylimääräinen kokous järjestetään 25.7.2016 Brysselissä. Kokouksen aiheena on EU-USA tietojen siirtoja koskeva komission Privacy Shield -päätösehdotus. Privacy Shield –asiaa käsitellään heinäkuun alussa myös henkilötietodirektiivin 31 artiklan mukaisessa komiteassa, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista. Kyseinen komitea avustaa komissiota tietosuojan tason riittävyyden arvioinnissa ja antaa lausunnon komission päätösehdotuksesta. Henkilötietodirektiivin 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä on 1.7.2016 julkaissut lehdistötiedotteen 31 artiklan komitean kokoontumista silmällä pitäen. Tietosuojatyöryhmän tavoitteena on varmistaa, että olennaisesti samantasoinen tietosuojan taso taataan silloin, kun henkilötietoja käsitellään Privacy Shield –päätöksen puitteissa.

Lehdistötiedote

2) Henkilötietodirektiivin 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä järjestää 26.7.2016 Brysselissä FabLab – workshopin eri sidosryhmille yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyen. Päivän tarkoituksena on keskustella sidosryhmien kanssa vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa tunnistetuista keskeisistä aiheista.

3) Komissio järjestää 27.7.2016 Brysselissä yleistä tietosuoja-asetusta koskevan kuulemistilaisuuden sidosryhmille. Komissiolle on yleisessä tietosuoja-asetuksessa siirretty valta antaa eräitä delegoituja säännöksiä. Komissio voi esimerkiksi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan tekniset standardit sertifiointimekanismeja sekä tietosuojasinettejä ja -merkkejä varten ja menettelyt näiden sertifiointimekanismien edistämiseksi ja tunnustamiseksi. Tilaisuuden tarkoituksena on kartoittaa sidosryhmien näkemyksiä sille, onko komission toimenpiteille tässä vaiheessa tarvetta.

4) Euroopan tietosuojaneuvoston (EDPB) IT taskforce kartoittaa kyselyllä jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten tietojärjestelmiä koskevia tarpeita. EDPB:n tarkoituksena on kartoittaa tietosuojaviranomaisten tehtäviä ja sitä, minkälainen IT-alusta on luotava näiden tehtävien hoitamiseksi. Kyselyyn on vastattava 15.7.2016 mennessä.