Tietosuojaviranomaisten EU-kevätkokous 26. - 27.5.2016 Budapestissa

Julkaistu 24.5.2016  Päivitetty 31.5.2016

Tietosuojaviranomaisten EU-kevätkokous järjestetään 26. - 27.5.2016 Budapestissa. Suomen toimistoa edustavat tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ja toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa.

Kokouksen teemoina ovat:

  • Kansallisten turvallisuusviranomaisten suorittama henkilötietojen käsittely
  • Tietosuoja-asetuksen vaikutukset
  • Euroopan Neuvoston tietosuojasopimuksen uudistaminen
  • Kokouksen julkilausumien hyväksyminen

Lisätietoja kokouksen sivuilla (myös julkilausumat ja raportit)