Tietosuojauudistus - tiedote 4; asetusteksti julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä

Julkaistu 4.5.2016

Tietosuoja-asetus julkaistiin 4.5.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 119.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä julkaisemisen jälkeen, ja sitä sovelletaan 25. päivästä toukokuuta 2018.

Linkki EU:n viralliseen lehteen