Valviran ja tietosuojavaltuutetun toimiston yhteinen ohjaus biopankkitoimintaa koskien

Julkaistu 7.4.2016

Valvira ja tietosuojavaltuutetun toimisto ovat 24.3.2016 antaneet yhteisen ohjauksen koskien biopankkien toimintojen yhdistämistä. Biopankkilain 10 §:n mukaan biopankki voi antaa sille laissa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamisen osittain tai kokonaan toiselle biopankille. Biopankki voidaan yhdistää myös toiseen biopankkiin, jos se on biopankkien tutkimusalue huomioon ottaen perusteltua. Biopankkilain säännösten ohella arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyssä on otettava huomioon henkilötietolain säännökset ja periaatteet. Ohjauksessa ohjeistetaan myös muun muassa biopankkien toimintojen yhdistämiseen liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta valvontaviranomaisille.

Lue koko ohjaus tästä: biopankkiohjaus (pdf, 0.11 Mt)