Tietosuojavaltuutettu on julkaissut sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä koskevan oppaan

Julkaistu 25.4.2016

Aiemmin tietosuojavaltuutetun kotisivuilla olleet kolme sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä koskevaa opasta ("Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely kunnallisessa sosiaalihuollossa", "Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa" sekä "Sähköpostin käytöstä sosiaalihuollossa") on yhdistetty yhdeksi oppaaksi. Samalla on otettu huomioon muuttunut lainsäädäntö, mm. laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, ja tietosuojavaltuutetun viimeaikainen ratkaisukäytäntö. Opas koskee sekä julkista että yksityistä sosiaalihuoltoa. Siinä kerrotaan pääasiassa henkilötietolain keskeisistä säännöksistä sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyn näkökulmasta sekä jonkun verran myös sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä koskevien erityislakien säännöksistä.

Opas löytyy nimellä "Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä" alasivultamme "Oppaat".