Työryhmä selvittämään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämiä lainmuutoksia

Julkaistu 18.2.2016

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämien kansallisten lainsäädäntötoimenpiteiden tarvetta ja valmistelemaan tietosuoja-asetuksen edellyttämiä muutoksia henkilötietojen käsittelystä annettuun yleiseen kansalliseen lainsäädäntöön sekä koordinoimaan asiasta annetun erityislainsäädännön tarkistamiseksi tarpeellista lainvalmistelutyötä. Työryhmän toimikausi on 17.2.2016 -16.2.2018.

EU:n tietosuojauudistuksesta päästiin sopuun joulukuussa 2015. Tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa kahden vuoden siirtymäajan kuluttua säädöksen voimaantulosta. Säädös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Säädös julkaistaan keväällä 2016 ja se tulee voimaan jäsenvaltioissa vuonna 2018.

Lue lisää:

Oikeusministeriön tiedote

EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät lainmuutokset -työryhmä