Rahanpesulaki ja pankin velvollisuus tuntea asiakkaansa

Julkaistu 8.2.2016
Pankkien rahanpesulakiin liittyvät asiakkaiden tuntemisen kampanjat ovat puhuttaneet viime päivinä sekä mediaa että toimistoomme yhteyttä ottaneita ihmisiä.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (ns. rahanpesulaki) mukaan pankin on tunnistettava asiakkaansa ja todettava tämän henkilöllisyys. Pankin on säilytettävä joko kopio henkilöllisyyden todentamisessa käytetystä asiakirjasta tai asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu tunnistetieto sekä myöntäjä.

Lisäksi pankin on hankittava tietoja asiakkaansa toiminnasta, tämän liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteet palvelun tai tuotteen käyttämiselle. Säännös koskee pankin kaikkien asiakkaiden tuntemista. Rahanpesulaista johtuvien velvoitteidensa täyttämiseksi pankin voi olla tarpeen kysyä asiakkaan tulojen lähdettä sekä arviota tämän kuukausittaisista tuloista ja menoista, samoin kuin sitä, onko asiakkaalla muuta jatkuvaa rahaliikennettä ulkomaille kuin verkkokauppojen korttimaksut.

Rahanpesulaissa edellytetään myös, että pankki tietää, onko asiakas tai hänen läheisensä tällä hetkellä tai aiemmin ollut toisessa valtiossa merkittävässä julkisessa tehtävässä. Poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyy tehostettu tuntemisvelvollisuus. Pankit ovat saattaneet rahanpesulain edellyttämien tietojen hankkimisen yhteydessä kysyä tämän lisäksi, onko asiakas verovelvollinen Yhdysvaltoihin. Tämä kysymys perustuu Suomen Yhdysvaltojen kanssa solmimaan Fatca -sopimukseen verotustietojen vaihtamisesta.

Selkeästi rahanpesulain velvoitteista johtuvien kysymysten lisäksi jotkut pankit ovat samassa yhteydessä kysyneet muutamia muita kysymyksiä, joiden perustetta ja tarpeellisuutta tietosuojavaltuutetun toimisto selvittää parhaillaan. Jos aihetta ilmenee, selvityksen tuloksista tiedotetaan myöhemmin keväällä.

Rahanpesulaissa säädettyjen velvoitteiden noudattamista valvoo pankkien osalta Finanssivalvonta. Tietosuojavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ottaa kantaa siihen, onko pankilla oikeus sulkea asiakkaan verkkopankkitunnukset, jos tämä ei vastaa tuntemiskysymyksiin.

Linkit