Safe Harbor- tiedote 7 - EU ja Yhdysvallat sopivat mannertenvälisistä tietovirroista

Julkaistu 3.2.2016

Euroopan komissio ja Yhdysvallat ovat päässeet yhteisymmärrykseen uudesta tietojen siirtoa koskevasta viitekehyksestä. Komissio ja Yhdysvallat jatkavat asian valmistelua saavutetun yhteisymmärryksen perusteella.

Neuvottelut olivat tarpeen, koska Euroopan unionin tuomioistuin teki lokakuussa 2015 ratkaisun, jonka mukaan EU:n ja Yhdysvaltojen edellinen tietosuojaa koskeva turvasatamapäätös (Safe Harbor) oli pätemätön. EU:n tuomioistuimen mukaan turvasatamapäätöksessä ei otettu riittävästi huomioon perusoikeuksiin kuuluvaa yksityisyyden suojaa. Saavutetun yhteisymmärryksen mukaan EU:n kansalaisten tietosuoja otetaan tulevaisuudessa paremmin huomioon.

Lue lisää komission lehdistötiedotteesta