29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä antoi Työohjelman 2016 -2018

Julkaistu 19.2.2016

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä antoi 2.2.2016 Työohjelman 2016 -2018 (417/16/EN WP235).

Lue lisää:

Work programme 2016 -2018

Tietosuojavaltuutettu osallistuu säännöllisesti tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen kansallisista tietosuojavaltuutetuista muodostetun työryhmän kokouksiin Brysselissä. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja toiminnassaan itsenäinen. Sen tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle.