WP 29 päivittänyt lausuntonsa sovellettavasta lainsäädännöstä Google Spain- tuomion johdosta

Julkaistu 20.1.2016

Artikla 29 tietosuojatyöryhmä on 16.12.2015 päivittänyt ohjettaan 8/2010, joka koskee sovellettavaa lainsäädäntöä. Päivityksen taustalla on Euroopan unionin tuomioistuimen ns. Google Spain -asiassa aiemmin antama tuomio (C-131/12).

Lue lisää:

Update of Opinion 8/2010 on applicable law in light of the CJEU judgement in Google Spain

Tietosuojavaltuutettu osallistuu säännöllisesti tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen kansallisista tietosuojavaltuutetuista muodostetun työryhmän kokouksiin Brysselissä. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja toiminnassaan itsenäinen. Sen tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle.