Uusi soveltamisohje oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön toteuttamisen tueksi

Julkaistu 12.1.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 7.12.2015 Kuntainfo-sarjassa Uuden soveltamisohjeen oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön toteuttamisen tueksi. Soveltamisohje on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Lakiin on koottu aiemmin hajallaan olleita oppilas- ja opiskelijahuoltoa sekä opiskeluhuoltotyön kirjaamista ja muuta henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa sekä rekisteripitoa koskevat säännökset.

Kuntainfon 13/2015 versiosta on poistettu sivulta 12 opiskeluhuollon kuraattorin työtä käsittelevä yksi kappale. Päivitetyn Kuntainfon no on 13a/2015.

Lue lisää