TIETOSUOJAPÄIVÄ 2016 - Tietosuoja uudistuu

Julkaistu 25.1.2016

Euroopan neuvoston tietosuojapäivää vietetään torstaina 28.1. Tietosuojapäivänä tietosuojavaltuutetun toimisto järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa seuraavat tilaisuudet:

Klo 8.30 -11.00 Ratapihantie 9, Helsinki järjestetään tietosuojavaltuutetun toimiston isännöimä työpaja aiheesta "Turvallinen nettiasiointi - ongelmat ja niiden korjaaminen".

Euroopan unionin tietosuoja-asetus on tuloillaan. Asetuksella pyritään edistämään Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä. Kansalaiset eivät mittausten mukaan nykyisellään välttämättä luota verkossa asioimiseen. Työpajan tarkoituksena on kartoittaa seikkoja, jotka vaarantavat verkkoasiointia ja vähentävät kansalaisten luottamusta verkossa asioimiseen. Samalla yhdessä eri toimijatahojen kanssa mietitään korjaamistoimenpiteitä esitettyihin haasteisiin.

Klo 12.00 – 16.00 Paasitorni, Helsinki Kela järjestää yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa Johdon tietosuojaseminaarin aiheesta "Miten tietosuojasta rakennetaan menestystekijä?"

Seminaarin tavoitteena on käydä läpi, mitä tietosuoja tarkoittaa johtajan työssä ja selkiinnyttää johdon roolia ja vastuuta tietosuojatyön organisoinnissa. Seminaarissa käsitellään myös tulevaa EU:n tietosuoja-asetusta ja sen vaikutuksia. Seminaari on tarkoitettu terveydenhuollon organisaatioiden johdolle ja apteekkareille.

Klo 13.00 -16.00 Patentti- ja rekisterihallitus, Helsinki, Perustietovarantojaoston (Pertiva) tietosuojan ydinryhmä järjestää yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa seminaarin aiheesta "EU:n tietosuoja-uudistus".

Tilaisuudessa kuullaan puheenvuorot tietosuojauudistuksesta, yksityisyyden suojasta ja kuntien päätösten verkkojulkisuudesta, kokemuksia tietotilinpäätöksestä ja tuloksia Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutusohjelmasta.

Euroopan neuvoston sopimus 108 "Yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä" allekirjoitettiin 28.1.1981. Tämän kunniaksi Euroopan neuvoston tietosuojapäivää vietetään vuosittain tammikuun viimeisellä viikolla. Päivän tarkoituksena on lisätä tietämystä tietosuojasta sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Lue lisää Euroopan neuvoston tietosuojapäivästä