Suuntaviivat jäsenvaltioille tietosuojavaatimusten noudattamisen kriteereiksi verotustarkoituksissa tapahtuvassa automaattisessa henkilötietojen vaihdossa

Julkaistu 15.1.2016

Artikla 29 tietosuojatyöryhmä on 16.12.2015 hyväksynyt lausunnon Suuntaviivat jäsenvaltioille tietosuojavaatimusten noudattamisen kriteereiksi verotustarkoituksissa tapahtuvassa automaattisessa henkilötietojen vaihdossa (WP 234).

Lue lisää:

Guidelines for Member States on the criteria to ensure compliance with data protection requirements in the context of the automatic exchange of personal data for tax purposes

Tietosuojavaltuutettu osallistuu säännöllisesti tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen kansallisista tietosuojavaltuutetuista muodostetun työryhmän kokouksiin Brysselissä. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja toiminnassaan itsenäinen. Sen tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle.