Artikla 29 mukaisen työryhmän 103. kokous

Julkaistu 15.12.2015

Tietosuojavaltuutettu osallistuu tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen

tietosuojavaltuutetuista muodostetun työryhmän kokoukseen Brysselissä 16.12.2015.

Pääteemana kokouksessa käsitellään Safe Harborin päätöstä ja sen seurauksia.

Lisäksi käsitellään tietosuojan alueellista soveltamista sekä tietosuojadirektiivin

uudistuksen tilannetta.

Lisätietoja antaa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio 17.12 alkaen.