Tietosuojan Jyväskylän julistus

Julkaistu 26.11.2015

Tietosuojavaltuutetun toimisto, kuultuaan Jyväskylään 11.-12.11. 2015 kokoontuneen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan Tellu-Sohvi -seminaarin asiantuntevaa yleisöä, on antanut seuraavan julistuksen;

Julistus

Sosiaali- ja terveystoimi on edelleen kiihtyvässä murroksessa. Tehtyjen merkittävien kansallisten ratkaisujen lisäksi näköpiirissä on uuden eurooppalaisen tietosuojasääntelyn huomioiminen. Sen avulla pyritään harmonisoimaan eurooppalaista sääntelyä ja edesauttamaan luottamuksen rakentamisessa. Suomessa luottamuspääoma on edelleen säilynyt korkeana. Se on uudistusten osalta erinomainen ponnahduslauta uuteen järjestelmää siirtymisessä.

Seminaari korostaa, että;

  • myös asiakkaan hyvinvoinnin, mukaanlukien oikeudellisen hyvinvoinnin on oltava muutoksen moottorina,
  • tietosuojaa on hyödynnetty riittämättömästi voimavarana ja menestystekijänä,
  • hallinnon, organisaatioiden ja teknologian hyödyntämisen muutoksessa on luottamuspääoma turvattava,
  • toimijoiden on saatava riittävästi selkeää, mahdollistavaa ohjausta, joka annetaan kaikille yhteisellä ja ymmärrettävällä kielellä. Ohjauksen mahdollistavuudella on pyrittävä osoittamaan oikeat toimintatavat eri tilanteissa,
  • digitalisaatio voi myös parantaa asiakkaiden tietosuojaa ja sen perusteena olevaa itsemääräämisoikeutta. Tietoturvallisten teknologioiden suunnittelua ja käyttöä pitäisi edistää ja toimijoiden käyttöön pitäisi saada esimerkiksi omavalvontaa tukevia sovelluksia,
  • esimerkiksi EU:n tietosuojauudistuksen yhteydessä, oikeusvaltion periaatteita noudattaen on huolehdittava, että hallinnonrajat ylittävälle yhteistyölle on vahva lainsäädännöllinen pohja. Salassapitosäännösten ja palveluita antavien tahojen velvoittavia tehtäviä ja toimivaltaa koskevien säännösten on oltava asiakkaita palvelevasti tasapainossa.
  • lainvalmisteluun on varattava riittävät resurssit,
  • tietosuojavastaavat ovat merkittävä osa kansallista osaamispääomaa. Huono osaaminen puolestaan aiheuttaa epävarmuutta ja toimimattomuutta, josta aiheutuu tarpeettomia kustannuksia ja tuottavuuden alenemista,
  • se, joka osallistuu palvelun antamiseen ei ole sivullinen.

Jyväskylässä pidettyyn Sote -tietosuojaseminaariin osallistui jälleen lähes kolmesataa henkilöä. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Suomen Kuntaliiton, Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja FCG Koulutus Oy:n kanssa Seminaarin ohjelman suuunnittelusta vastasivat tietosuojavaltuutetun toimiston koollekutsumat Sohvi- ja Tellu -ohjausryhmät. Tietosuojavaltuutetun toimisto kiittää lämpimästi kaikkia seminaariin osallistuneita.