Ihmisoikeussanastosta apua termiviidakossa

Julkaistu 9.11.2015

Menivätkö ihmisoikeustermit sekaisin? Kaipaatko tukea oikean käännöksen löytämisessä? Haluatko nopeasti tietoa termin merkityksestä?

Ihmisoikeuskeskus on julkaissut internetsivuillaan ihmisoikeussanaston. Sanastoon on koottu otos ihmisoikeuksiin sekä erityisesti ihmisoikeussopimuksiin ja niiden valvontajärjestelmiin liittyvistä termeistä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Joidenkin sanojen taustaa ja merkitystä on avattu lyhyillä selityksillä.

Sanasto on jaoteltu kansainvälisten järjestöjen ja ihmisoikeusjärjestelmien mukaisesti. Lisäksi omaksi kokonaisuudekseen on poimittu ihmisoikeuksiin yleisesti liittyviä termejä ja niiden selityksiä.

Ihmisoikeuskeskuksen kokoaman sanaston tavoitteena on osaltaan yhtenäistää ja vakiinnuttaa Suomessa käytettävää ihmisoikeustermistöä. Sanastosta toivotaan olevan apua esimerkiksi kääntäjille, tulkeille, toimittajille ja muille alan termistöä käyttäville.

Ihmisoikeussanastoa laajennetaan ja kehitetään jatkossa palautteen perusteella, jotta se olisi entistä hyödyllisempi ja käyttökelpoisempi. Tämän vuoksi kaikki kommentit, sisältöehdotukset ja parannusideat ovat erittäin toivottuja.

Linkki sanastoon

Lisätiedot:

Asiantuntija Kristiina Kouros, kristiina.kouros@ihmisoikeuskeskus.fi, puh. (09) 432 3782

Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on muun muassa edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta. Ihmisoikeuskeskus toimii hallinnollisesti eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä.