Tietosuojan 37. maailmankokous Amsterdamissa 26.-29.10.2015

Julkaistu 23.10.2015

Kokous alkaa eri maiden tietosuojaviranomaisten keskinäisellä kokouksella. Osion teemoina ovat geneettiset henkilötiedot ja turvallisuusviranomaisten suorittama henkilötietojen käsittely ja siihen kohdistuva valvonta eri maissa sekä tietosuojaviranomaisten ylikansallisen yhteistyön parantaminen. Kokouksen toisessa, avoimessa osiossa käsitellään mm. toimenpideohjelmaa transatlantisten tietosuojaongelmien ratkaisemiseksi.

Toimenpideohjelma ja lisätietoja kokouksesta on julkaistu konferenssin kotisivuilla