Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin antama uusi määräys velvoittaa miehittämättömien ilma-alusten käyttäjiä rekisteröitymään

Julkaistu 13.10.2015  Päivitetty 16.10.2015

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 9.10.2015 antanut uuden ilmailumääräyksen koskien miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien käyttöä. Määräystä sovelletaan samasta päivästä lähtien.

Määräyksen perusteella kauko-ohjattavan ilma-aluksen käyttäjän on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle tietyt, määräyksessä yksilöidyt, tiedot. Ilmoitus on annettava ennen kuin kauko-ohjattua ilma-alusta käytetään ilmailuun ensimmäisen kerran.

Kuten Trafin verkkosivuillakin todetaan, miehittämättömien ilma-aluksien ja lennokkien käyttöön liittyy yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia erityiskysymyksiä.

Ilmailumääräys OPS M1-32, Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen (ns. RPAS-määräys):

Lisätietoa miehittämättömästä ilmailusta

Tietosuojatyöryhmän WP 29 lausunto (01/2015) lennokeista ja niiden käyttöön liittyvistä yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa koskevista kysymyksistä