EU:n tuomioistuimen tuomio

Julkaistu 1.10.2015  Päivitetty 8.10.2015

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 1.10.2015 päätöksensä ns. Weltimmo -asiassa (C-230/14). Asiassa on kysymys siitä, minkä maan lakia sovelletaan verkossa toimivaan palveluntarjoajaan. Tuomioistuin totesi tuomiossaan, että sovellettavaksi voi tulla tietyillä päätöksestä lähemmin ilmenevillä perusteilla myös muun kuin rekisterinpitäjän kotimaan laki.