Tietosuoja ja media-ala

Julkaistu 28.7.2015

Henkilötietojen suoja ja sananvapaus ovat kummatkin osa oikeudellista hyvinvointiamme. Siksi niitä ei pitäisi nähdä toisiaan poissulkevina, vaan yhteen sovitettavina perusoikeuksina.

Lue, mitä Euroopan neuvosto suosittelee yhteen sovittelussa ja mitä muita ohjeita ja suosituksia se antaa esimerkiksi Internetin käytön osalta. Julkaisijan vastuun osalta kannattaa myös tutustua Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen äskeiseen tuomioon Delfi As v. Estonia.