Tietosuojavaltuutettu tarkasti väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätöksen

Julkaistu 25.6.2015

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaan Väestörekisterikeskuksen on toimitettava vähintään kerran vuodessa lokirekisteriin tallennettujen tietojen ja tapahtumatietojen käsittelystä yksityiskohtainen selvitys tietosuojavaltuutetulle. Väestörekisterikeskus on toteuttanut edellä mainitun raportointivelvollisuuden toimittamalla tietosuojavaltuutetulle tietotilinpäätöksen vuodelta 2014.

Tietosuojavaltuutettu totesi muun ohella, että väestörekisterikeskuksen toiminnassa on vuonna 2014 toteutunut henkilötietojen käsittelyn kannalta monella tapaa positiivista kehitystä. Tietotilinpäätöksessä on myös kuvattu kehittämiskohteita, joiden suhteen kehittämistyö aloitetaan tai jatketaan. Tietotilinpäätös osoittaa, että henkilötietojen käsittelyssä on noudatettu sovellettavaa lainsäädäntöä ja hyvää henkilötietojen käsittelytapaa. Tietotilinpäätöksen perusteella tietosuojavaltuutetulle ei ole huomauttamista Väestörekisterikeskuksen toiminnasta.

Lue lisää tietotilinpäätöksestä oppaastamme: Laadi tietotilinpäätös

Lisää väestörekisterikeskuksesta osoitteessa www.vrk.fi