Oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa (OSA) yleisnäkemys uudesta tietosuoja-asetuksesta

Julkaistu 15.6.2015

Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi kokouksessaan 15.6.2015 yleisnäkemyksen ehdotukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus).

Lisää asetuksesta: