Julkilausuma pohjoismaiden tietosuojaviranomaisten kokouksesta Helsingissä

Julkaistu 5.6.2015

Vuotuinen viranomaisten yhteistyökokous pidettiin Helsingissä 5.-6.5. 2015. Siihen osallistuivat Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin tietosuojaviranomaiset. Kokouksen puheenjohtajana toimi Suomen tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Kokouksen teemana oli Euroopan unionin valmisteilla olevan tietosuojauudistuksen vaikutukset.

Kokouksen julkilausumana osallistujat toteavat, että;

  • Pohjoismaiden välistä yhteistyötä lainvalvonnassa ja muussa tietosuojaviranomaisten palveluiden tuottamisessa auttavat maiden välinen tehokas yhteydenpito, johtamistoimintojen avoimuus ja samankaltainen lainsäädäntötausta.

  • Maat ovat saavuttaneet jo nyt arvokkaita kokemuksia ja taitoja käytännön tietosuojakysymyksiä ratkottaessa. Tätä toimintaa on tehty osana tietosuojauudistukseen valmistautumista.

  • Pohjoismaiden tietosuojaviranomaisten hyvin alkanutta yhteistä valmistautumista uuteen lainsäädäntöön tulee jatkaa ja entisestään tiivistää. Maat haluavat korostaa yhteistyön merkitystä kaikkien viranomaistoimintojen osalta; johtamisessa, laillisuusvalvonnassa ja IT-osaamisessa.

  • Pohjoismaat ovat aina olleet myös tietosuoja-asioihin liittyvässä yhteistyössä edelläkävijöitä. Tämä edelläkävijän asema on jatkossakin syytä säilyttää, sillä kansainväliselle yhteistyölle edelleen paras viiteryhmä ovat muut Pohjoismaat. Esimerkiksi Pohjoismaiden yhteisesti suorittamista ylikansallisista tietosuojatarkastuksista on saatu erinomaisia tuloksia ja opittu käytännön yhteistyötaitoja.

  • Pohjoismaiden ja Euroopan tasolla asetuksen luomat mahdollisuudet digitaalisten sisämarkkinoiden vauhdittamiseen edellyttävät onnistumista tämän tietosuojan suurimman uudistuksen toteuttamisessa. Viranomaistoiminnassa avainasemaan nousee niiden palveluiden laatu.

  • Valmisteilla oleva tietosuojauudistus pyrkii edistämään digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä. Sitä ja uudistuksen muita hyötyjä ei saada ulosmitatuksi ilman tehokasta ja riittävästi resurssoitua tietosuojan viranomaistoimintaa. Vaikka tietosuojaosaamiseen liittyvä palveluntarjonta on ilahduttavasti lisääntynyt, tulevat viranomaiset olemaan uudistuksen keskiössä.

Lisätietoja antaa
Reijo Aarnio