Tietosuojaviranomaisten EU-kevätkokous 18. - 20.5.2015 Manchesterissa

Julkaistu 19.5.2015

Tietosuojaviranomaisten EU-kevätkokous järjestetään 18. - 20.5.2015 Manchesterissa. Suomen toimistoa edustavat tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ja toimistopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa.

Kokouksen asialistalla ovat mm.

- kansalaisten ja rekisterinpitäjien odotukset tietosuojalainsäädännön ja viranomaisten suhteen
- mitä yksityisyys on, onko yksityisyys huomioitu riittävästi ja toimivatko viranomaiset tehokkaasti
- toimintaedellytykset ja resurssit, tehokkaat työkalut, selkeä kommunikointi, know-how, joustavuus
- kansalaisten oikeuksien toteutumisen varmistaminen, lainsäädännöllinen, taloudellinen ja tekninen
toimintaympäristö; maisema
- viranomaistoiminnan haasteet ja mahdollisuudet, lakivalvonta, tarkastustoiminta
- Euroopan neuvoston ja Euroopan tietosuojavastaavan alustukset
- tietosuojaviranomaisten yhteistyön edistäminen
- kehittämisideat seuraavaan kokoukseen ja seuraavan isäntämaan, Unkarin puheenvuoro


Lisätietoja kokouksen sivuilla