Perus- ja ihmisoikeustoimijoiden asemaa selvitetty

Julkaistu 22.5.2015

Oikeusministeriön asettama työryhmä on laatinut selvityksen, jossa kartoitetaan eri perus- ja ihmisoikeustoimijoiden tehtäviä ja toiminnan nykytilannetta. Selvitys perustuu valtioneuvoston vuoden 2014 ihmisoikeusselonteon linjauksiin.

Lue: oikeusministeriön tiedote, jossa on myös linkit selvitykseen perus- ja ihmisoikeustoimijoista sekä hanketta koskevaan lisätietoon.