Ihmisoikeustuomioistuimen päätös koskien viranomaisen tietovuotoa

Julkaistu 7.5.2015

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 3.2.2015 tehnyt päätöksen (22765/12, Apostu v. Romania). Päätöksen mukaan valtio on rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa, jossa säädetään yksityiselämän kunnioituksesta. Tapauksessa tuomioistuin ei ole suojannut yksityisiä asioita koskevia henkilötietoja riittävän tehokkaasti. Tuomioistuin on siten mahdollistanut niiden vuotamisen lehdistölle. Tuomioistuin ei myöskään ole järjestänyt mitään oikaisukeinoa rekisteröidylle.

www.echr.coe.int