Voiko tuomioistuin luovuttaa toiselle tuomioistuimelle salassapidettäviä oikeudenkäyntiasiakirjoja?

Julkaistu 29.4.2015

Lakiin oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa lisättiin vuonna 2010 34a §, jossa säädellään salassa pidettävän oikeudenkäymisasiakirjan luovuttamisesta toiselle tuomioistuimelle seuraavasti: "Tuomioistuin voi luovuttaa toiselle tuomioistuimelle salassa pidettävän oikeudenkäyntiasiakirjan, jota toinen tuomioistuin tarvitsee lainkäytön yhtenäisyyden varmistamiseksi käsiteltävänään olevan asian ratkaisua harkitessaan." (408/2010).

Asia liittyi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annettuun lakiin (372/2010), jossa säädetään muutoin tietojenvaihdosta tuomioistuinten ym. kesken.