Yhteispohjoismainen tietosuojatarkastus aloitettu

Julkaistu 12.3.2015

Suomen, Norjan, Tanskan ja Islannin tietosuojaviranomaiset ovat käynnistäneet kevään 2015 aikana toteutettavan, yhteisesti koordinoidun tarkastusprojektin.

Kunkin maan viranomainen tarkastaa yhteishankkeen puitteissa kuluttajien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Tämän lisäksi viranomaiset hyödyntävät hanketta myös kansainvälisen yhteistyönsä kehittämisessä sekä valmistautuessaan tekeillä olevan EU:n tietosuoja-asetuksen tuomiin uusiin tehtäviin.