Kotihoidossa käytettävistä viestivihkoista

Julkaistu 9.3.2015

Julkisuudessa on viime päivinä käyty keskustelua mahdollisuudesta käyttää viestivihkoa kotihoidon asiakkaan läheisten ja hoitohenkilökunnan välillä tapahtuvaan kommunikaatioon. Tietosuojavaltuutettu ei ole kieltänyt tällaisten välineiden käyttöä.

Kotihoidon palvelujen yhteydessä syntyvät tiedot ovat salassa pidettäviä: niitä ei voi antaa sivulliselle ilman lakiperustetta tai palveluja käyttävän henkilön suostumusta. Jos tämä kuitenkin on sallinut tietojen antamisen esimerkiksi läheiselleen, ei tietosuojavaltuutetulla ole mitään viestivihkojärjestelyä vastaan, kunhan tietojen salassapidosta suhteessa sivullisiin huolehditaan, esimerkiksi säilyttämällä vihkoa turvallisesti vain henkilökunnan ja omaisten käytössä. Tietosuojavaltuutettu toivoo, että tähänkin tiedonkulkuun saataisiin digitalisoituja vaihtoehtoja.