EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset -koulutuskierros yhteistyössä FCG Koulutus Oy:n kanssa

Julkaistu 24.2.2015  Päivitetty 20.3.2015

Tietosuojavaltuutetun toimisto järjestää maaliskuussa yhteistyössä FCG Koulutus Oy:n kanssa 3 suomenkielistä koulutusta EU-tietosuoja-asetuksen vaikutuksista ja yleensä tietosuojasta. Koulutukset pidetään:

- 4.3. Tampere

- 10.3. Turku

- 17.3. Lappeenranta

Koulutuksen tarkoitus:

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus ja -direktiivi on tarkoitus hyväksyä vuoden 2015 aikana. Se kattaa kaikki organisaatiot, jotka käsittelevät henkilötietoja. Uudistus vahvistaa henkilötietojen suojaa ja selkeyttää nykyistä henkilötietojen suojaa koskevaa sääntelyä. Asetuksessa on myös sanktiomahdollisuus, mikäli organisaatio rikkoo tietosuojasäännöksiä. Rangaistus voi olla jopa useita prosentteja organisaatioin liikevaihdosta laskettuna.

Koulutus on tarkoitettu tietosuojavastaaville ja -päälliköille sekä kaikille henkilötietoja käsitteleville. Se on tarpeellinen tietoturvasta vastuussa oleville, kuten yritysten omistajat ja organisaatioiden johto.

Lisätietoa, ohjelma ja ilmoittautumislinkki,