Valtioneuvosto nimitti tietosuojalautakunnan kolmivuotiskaudeksi

Julkaistu 14.1.2015

Valtioneuvosto nimitti tietosuojalautakunnan kolmivuotiskaudeksi. Nykyinen toimikausi päättyy 31.12.2017.

Tietosuojalautakunnan kokoonpano (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Puheenjohtaja

OTL Pekka Nurmi, oikeusministeriö

(erityisasiantuntija Leena Vettenranta, oikeusministeriö)

Varapuheenjohtaja

professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto

(vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale, maa- ja metsätalousministeriö)

Jäsenet

hallintojohtaja Eila Ratasvuori, Helsingin kaupunki

(hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri)

konsultti Pertti Saloranta, Hämeenlinna

(yli-insinööri Tapani Tarvainen, Jyväskylän yliopisto)

johtaja Lea Mäntyniemi, Finanssialan Keskusliitto ry

(lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro, valtioneuvoston kanslia)

lakiasiainjohtaja Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry

(lakimies Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari)

johtava lakimies Tuula Sario, Suomen Kuluttajaliitto ry

(päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry)

Sihteeri

varatuomari Anu Talus

Lisätietoja