Tietoyhteiskuntakaari on pääosin tullut voimaan 1.1.2015

Julkaistu 8.1.2015

Tietoyhteiskuntakaareen (917/2014) on koottu keskeiset sähköistä viestintää koskevat säädökset, kuten sähköisen viestinnän tietosuojalaki ja viestintämarkkinalaki. Tietoyhteiskuntakaari selkeyttää sääntelyä ja poistaa siinä olleita päällekkäisyyksiä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on aloittanut www-sivustonsa ja siellä julkaistun materiaalin päivittämisen uudistusta vastaavaksi. Päivitystyön ollessa kesken, pyydämme ystävällisesti huomaamaan lakiviittausten osalta, että esimerkiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain säännökset ovat nyt korvautuneet tietoyhteiskuntakaaren säännöksillä.

Tietoyhteiskuntakaari Finlex-säädöstietopankissa

Lisätietoja tietoyhteiskuntakaari-hankkeesta liikenne- ja viestintäministeriön internet-sivustolla