TIETOSUOJAPÄIVÄ 2015 - Tietosuoja uudistuu, olemmeko valmiina?

Julkaistu 20.1.2015

Euroopan neuvoston tietosuojapäivää vietetään keskiviikkona 28.1. Tietosuojapäivänä tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu seuraaviin tilaisuuksiin:

Klo 9.00-12.00 Ratapihantie 9, Auditoriossa järjestetään Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (ASML) isännöimä tilaisuus, jonka tarkoituksena on tehostaa ja lisätä tietosuojavastaavien yhteistyötä. Tilaisuus on maksuton, mutta osallistuminen edellyttää ilmoittautumista alla olevan linkin kautta.

Ilmoittautuminen

Klo 12.00 – 16.00 Väestörekisterikeskuksen auditoriossa, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Perustietovarantojaoston tietosuojan ydinryhmä järjestää seminaarin teemana "Tietosuoja nyt ja huomenna". Ohjelmassa on mm. katsaus valmisteilla olevaan Euroopan unionin tietosuoja-asetukseen ja tietosuojavaltuutetun esitys tietosuojan ajankohtaisista asioista. Seminaari on tarkoitettu Perustietovarantojaoston (Pertiva) organisaatioille.

Klo 14.00-15.00 tietosuojavaltuutetun toimistossa, Ratapihantie 9, lehdistötilaisuus, jossa julkaistaan tietosuojavaltuutetun ja arkistolaitoksen yhteisen kyselyn tulokset hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta.

Euroopan neuvoston sopimus 108 "Yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä" allekirjoitettiin 28.1.1981. Tämän kunniaksi Euroopan neuvoston tietosuojapäivää vietetään vuosittain tammikuun viimeisellä viikolla. Päivän tarkoituksena on lisätä tietämystä tietosuojasta sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.